SERVIDOR DE VÍDEO

[Ayuda]   Vodcast    Idioma: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Búsqueda rápida en los títulos:


NOVEDADES INCORPORADAS AL SERVIDOR

Fecha Título Duración
26-07-2019  
  (Subtitulat per a sords) From ideas: Out of the Box (Valencià) 00:02:54
  (Subtitulado para sordos) From ideas: Out of the Box (Castellano) 00:02:54
  (Subtitulat al anglés) From ideas: Out of the Box (English) 00:02:54
  «Solar thermal conversion and storage» Xianglei Liu (International Conference on Nanofluids (ICNf2 ...) 00:33:39
  «Radiative properties of nanofluids» Stephan Kabelac (International Conference on Nanofluids (ICNf2 ...) 00:41:34
  «Optical properties of nanofluids» Robert Taylor (International Conference on Nanofluids (ICNf2 ...) 00:42:50
  «Pool boiling» Somchai Wongwises (International Conference on Nanofluids (ICNf2 ...) 00:43:39
  «Nanofluids: Opportunities» Mohsen Sharifpur (International Conference on Nanofluids (ICNf2 ...) 00:41:19
23-07-2019  
  (Subtitulat per a sords) Lactància (Valencià) 00:02:46
  (Subtitulado para sordos) Lactancia (Castellano) 00:02:46
  (Subtitulado al Inglés) Lactància (English) 00:02:46
22-07-2019  
  From ideas: Out of the Box 00:02:54
  La transferencia de conocimiento y los ecosistemas de innovación y emprendimiento universitarios (El espacio iberoamericano del conocimiento. C ...) 01:31:05
19-07-2019  
  La perspectiva penal (Delictes d'odi i protecció de les víctimes. ...) 00:50:13
  Inauguració (Delictes d'odi i protecció de les víctimes. ...) 00:06:54
18-07-2019  
  Compassió, filantropia i humanitarisme sanitari contemporani en clau històrica. Cultura professional versus cultura profana: la relació metge-pacient des de l’antropologia mèdica. (Comunicació per a la salut centrada en les p ...) 01:58:46
  Taula redona amb pacients i familiars (Comunicació per a la salut centrada en les p ...) 02:04:36
17-07-2019  
  Formación BECA UJIE (2/2) 00:42:27
  Formación BECA UJIE (1/2) 00:35:55
11-07-2019  
  Déus i ídols. La imatge religiosa més enllà de l’obra d’art. (Art, ciència i màgia. La imatge entre el mi ...) 00:50:17
10-07-2019  
  La innovació com a camí per al bon govern local (Transparència i bon govern als nous ajuntame ...) 01:02:19
  Matrícula 2019/20 (Castellano) 00:03:10
  Matrícula 2019/20 (Valencià) 00:03:15
04-07-2019  
  Lactancia (Castellano) 00:02:46
  Lactància (Valencià) 00:02:46
02-07-2019  
  ACTE PRESENTACIÓ DEL QUART INFORME DEL SUPV (LA CONTRIBUCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS UNIVE ...) 01:05:24
01-07-2019  
  Vocabulario científico: lactancia mixta 00:01:02
  Vocabulario científico: lactancia en tándem 00:00:47
  Vocabulario científico: lactancia artificial 00:02:01
  Vocabulario científico: mastitis 00:02:04
  Vocabulario científico: calostro 00:02:03
  Vocabulario científico: lactancia materna exclusiva 00:01:28
  Vocabulario científico: lactancia materna predominante 00:00:42
  Vocabulario científico: hipogalactia 00:01:24
  Vocabulario científico: lactancia natural 00:01:09
  Vocabulario científico: violencia obstétrica 00:01:39
  Acto entrega de becas y premios Banco Santander - UJI 00:34:32
28-06-2019  
  Clausura. La literatura i el temps: la recreació del passat a través de la novel·la (La literatura i el temps: la recreació del p ...) 00:09:29
  Julia Domna: quan veiem el passat des de la mirada d’una dona (La literatura i el temps: la recreació del p ...) 01:10:39
27-06-2019  
  Oblit i record. Com podem reconstruir la memòria del que vam ser. Del que som. (La literatura i el temps: la recreació del p ...) 01:16:50
  Amor, literatura i altres dimonis (La literatura i el temps: la recreació del p ...) 01:04:43
26-06-2019  
  Temps i espais en quatre novel·les (La literatura i el temps: la recreació del p ...) 01:14:22
  Inauguració de la Universitat d'estiu 2019 00:14:01