SERVIDOR DE VÍDEO

[Ajuda]   Vodcast    Idioma: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Búsqueda ràpida en els títols:


Preguntes i debat

<<< Produccions de la Universitat Jaume I / Presentació de la Universitat Jaume I    

Imatge de portada

Seminari Noves tendències en elearning

Andrés Marzal i Jordi Adell

 

 

Tria el format
del vídeo
a visionar
[mp4] [480p]
 
Compartir Html5    
Compartir    
    
 
Durada  01:04:45 Any de realització  2012
Versió     Gènere  
Sinopsi     S'entén per elearning, en sentit ampli, un tipus de procés d'ensenyament-aprenentatge que té lloc, totalment o en part, en els espais de comunicació i interacció creats pels participants amb les eines que ens faciliten ordinadors i altres tipus de dispositius connectats en xarxa, especialment la Internet. Tant en l'educació a distància com en l'educació presencial fem servir habitualment aquests "espais virtuals" en les activitats que duem a terme professorat i estudiantat. D'altra banda, la popularització de les xarxes socials ha fet evolucionar molts plantejaments inicials de l'elearning. Des d'un paradigma inicial centrat en la distribució de continguts educatius (objectes d'aprenentatge, per exemple) hem passat en poc temps a un paradigma comunicatiu, basat en la interacció entre professors i estudiants, estudiants i estudiants i tots amb el món exterior a l'aula "virtual", i connectivista, basat en la creació de xarxes de coneixement. En aquest seminari revisarem els plantejaments pedagògics que hi ha en la base de diferents enfocaments de l'elearning i analitzarem amb més deteniment alguns plantejaments actuals i controvertits: la flipped classroom (o l'ús de "videopíndoles" didàctiques per a dedicar la classe presencial a la resolució de problemes o el debat), els PLE (Personal Learning Environments) i els MOOC (Massive Open Online Course). L'objectiu del seminari és encetar un debat a l'UJI sobre l'impacte que pot tindre en la nostra universitat l'onada que l'ús de la tecnologia en l'ensenyament superior està provocant en les universitats de tot el món.
Producció  
Guió  
Realització  Diego Climent
Subtitulat per  
Locució  
Audiodescripció  
Música  
Càmera  Mar Navarro
Col·laboració  
Altres  
Més info.