SERVIDOR DE VÍDEO

[Ajuda]   Vodcast    Idioma: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Búsqueda ràpida en els títols:


Produccions de la Universitat Jaume I

Duració   Categoria / Títol Data pub.
II Jornades RSU: Un disseny universitari per a la responsabilitat social
01:05:07   Com ensenyar teoria i pràctica de l'RRI a la universitat: projecte HEIRRI 12-12-2017
00:22:12   El diàleg entre ciència i societat a Espanya. Exemples de bones pràctiques 12-12-2017
00:22:06   Enquesta sobre la percepció social de la ciència 12-12-2017
00:05:15   Inauguració 12-12-2017
00:49:57   La investigació responsable en Europa: una transformació progressiva 12-12-2017
00:58:53   RSUJI: una experiència de gestió de la RSU 12-12-2017
01:19:30   Taula redona: Gestió institucional de la RSU 12-12-2017
01:43:10   Taula redona La construcció d’indicadors per a la RSU 14-12-2017