SERVIDOR DE VÍDEO

[Ajuda]   Vodcast    Idioma: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Búsqueda ràpida en els títols:


Produccions de la Universitat Jaume I

Duració   Categoria / Títol Data pub.
I JORNADES D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I INSERCIÓ LABORAL: GRAUS EN HISTÒRIA I PATRIMONI I EN HUMANITATS: ESTUDIS INTERCULTURALS
01:38:50   Taula 1. Àmbit de la gestió cultural. 20-03-2019
00:04:42   Clausura de les jornades 20-03-2019
00:12:39   Inauguració 20-03-2019
01:30:38   Taula 2. Altres eixides professionals: arxius, museus, polítiques socials i mitjans de comunicació. 20-03-2019
01:48:58   Taula 3. Docència i investigació 20-03-2019
01:22:02   Taula 4. Col·loqui d’antics alumnes sobre la formació en màsters. 20-03-2019