SERVIDOR DE VÍDEO

[Ajuda]   Vodcast    Idioma: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Búsqueda ràpida en els títols:


Produccions de la Universitat Jaume I

Duració   Categoria / Títol Data pub.
Cursos d'estu 2012
00:55:54   ADN i drets fonamentals 18-07-2012
01:03:56   Aproximación a lo sublime 25-07-2012
00:42:16   Cine espanyol: a la cerca de l'espectador perdut 18-07-2012
00:46:56   Context polític de les Normes de Castelló: un acord per a una nova època 11-07-2012
01:34:13   Els reptes de l'actual panorama publicitari enfront de la digitalització 09-07-2012
00:05:42   Emociones y duelo 06-09-2012
00:05:42   Emocions i dol 07-09-2012
01:51:09   Estalvi energètic en instal·lacions elèctriques 24-07-2012
00:45:44   Impacte del RDL 9/2011 en el Sistema Nacional de Salut 10-07-2012
01:01:01   La construcció d'identitats en un món global 18-07-2012
01:02:52   La dimensió antropològica i intercultural de la música: la incidència de l'activitat musical en la vertebració social 24-07-2012
01:16:13   La gestió d'un gran event esportiu des de un diari nacional 19-07-2012
01:04:19   La vil·la: entre la humanització de la naturalesa i la tornada de l'home al món natural 06-07-2012
01:07:12   Neuropoder: la desafecció normalitzada 24-07-2012
01:10:24   Neuropolítica, ideologia i acció transformadora 24-07-2012
00:03:20   Noticia Curs 3 12-07-2012
00:06:44   Noticia Curs 5 23-07-2012
00:03:20   Noticia Curso 3 12-07-2012
00:50:42   Novetats legislatives per determinar el preu i reemborsament dels medicaments i productes sanitaris 10-07-2012
00:58:50   Per què no vaig triar escriure novel·la negra? L'escriptor enfront del camp cultural 18-07-2012
01:26:49   Polítiques de gestió i conservació del medi litoral i perspectives de sostenibilitat 25-07-2012
01:29:37   Resulta rendible per a la societat apostar per les renovables?: el cas concret dels biocarburants a Espanya 03-09-2012
00:55:32   Risc i inequitat en el SNS amb les noves mesures legislatives 10-07-2012
00:38:11   Tractaments actuals en l'EM 19-07-2012