SERVIDOR DE VÍDEO

[Ajuda]   Vodcast    Idioma: [va] [es] [uk]
Universitat Jaume I
Búsqueda ràpida en els títols:


Produccions de la Universitat Jaume I

Duració   Categoria / Títol Data pub.
Programes de doctorat - Progama de formació transversal
01:14:10   Cambios sociales y su influencia en los Estereotipos de Género ¿Verdad o ilusión? 13-12-2017
00:31:57   Ciència ciutadana 29-04-2015
00:49:25   Comunicació en internet. Blogs. Xarxes socials. 29-04-2015
00:57:52   Comunicació pública i percepció ciutadana de la ciència 29-04-2015
00:51:50   Condiciones ergonómicas, factores psicosociales y vigilancia de la salud 28-11-2016
00:54:00   Contractes predoctorals i postdoctorals 30-04-2015
00:39:09   El codi de bones pràctiques de l'Escola de Doctorat 29-04-2015
01:17:56   El doctorat, la gestió de la informació i la presentació del treball científic 29-04-2015
00:55:50   El treball científic i els seus aspectes bibliogràfics 29-04-2015
00:55:35   Emergencias y seguridad viaria 28-11-2016
00:47:53   Fonts d'informació bibliogràfica: llibres, revistes, bases de dades, biblioteques digitals... 29-04-2015
00:46:08   Índexs de qualitat de les publicacions científiques. Bases de dades i recursos per mesurar el factor d'impacte. 29-04-2015
00:48:25   Investigació i protecció de dades a la Universitat Jaume I 29-04-2015
00:28:25   La Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I: investigació en humans i animals 29-04-2015
01:07:19   La perspectiva de gènere en la investigació 29-04-2015
00:44:54   Les llicències Creative Commons en la pràctica 29-04-2015
00:15:10   Presentació i inauguració del curs 29-04-2015
01:41:17   Presentacions de resultats científics. Recursos multimèdia. 29-04-2015
00:57:56   Prevenció de riscos laborals en les tasques d'investigació 29-04-2015
01:11:36   Propietat intel·lectual i llicències Creative Commons 29-04-2015
01:08:27   Residuos peligrosos 28-11-2016
01:20:57   Seguridad y salud en laboratorios y talleres de investigación 28-11-2016
00:21:05   Sesión de bienvenida del programa de doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género 13-12-2017